Mama's Food 2


Sản phẩm ưa chuộng nhất


Hộp Quà Tết

Hạnh Xuân 01

Hạnh Xuân 01

Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Chà là Iran 135g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
495,000 VNĐ
Lộc Xuân 01

Lộc Xuân 01

Nước ép dâu Grape Hill,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Chà là Iran 250g,
Nho khô Chile 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
535,000 VNĐ

Hạnh Xuân 02

1 Vang Chile Red Cube,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
585,000 VNĐ

Hạnh Xuân 05

Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Tam hoa)
595,000 VNĐ

Sắc Xuân 06

1 Nước ép dâu Grape Hill,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
600,000 VNĐ

Lộc Xuân 02

Nước ép nho Ý Gavioli,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Nho khô Chile 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
635,000 VNĐ

Hạnh Xuân 03

1 Vang Chile Paso Grande,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
645,000 VNĐ
Hạnh Xuân 07

Hạnh Xuân 07

1 Vang Chile Paso Grande,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Tam hoa)
645,000 VNĐ

Tâm Giao 02

Nước ép nho Gavioli Ý,
Chà là Iran 250g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Nho khô Chile 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
650,000 VNĐ

Lộc Xuân 04

Vang Genesis Cabernet Sauvignon,
Chà là Iran 250g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
675,000 VNĐ

Tâm Giao 06

Nước ép dâu Grape Hill,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Chà là Iran 135g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 80g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
680,000 VNĐ
Hạnh Xuân 04

Hạnh Xuân 04

1 Vang Pháp Cote Mas,
Nho khô Chile 110g,
Hạt Macca Úc 110g,
Chà là sấy Iran 135g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
695,000 VNĐ

Sắc Xuân 04

1 Vang Chile Genesis,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Hạt điều rang muối 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
710,000 VNĐ

Sắc Xuân 08

1 Vang Chile Red Cube,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
710,000 VNĐ

Tâm Giao 04

Vang Chile Genesis Cabernet Sauvignon,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Chà là Iran 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
730,000 VNĐ

Tâm Giao 07

Nước ép nho Gavioli Ý,
Hạt macca Úc 110g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
770,000 VNĐ

Sắc Xuân 10

1 Vang Chile Paso Grande,
Nhân hạt óc chó Mỹ 80g,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
850,000 VNĐ

Tâm Giao 08

Vang Chile Genesis,
Nho khô Chile 110g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Nhân hạt óc chó Mỹ 80g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
870,000 VNĐ

Tâm Giao 09

Vang Chile Paso Grande,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Hạt macca Úc 110g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
920,000 VNĐ
Sắc Xuân 11

Sắc Xuân 11

1 Vang Chile Red Cube,
Hạt óc chó Mỹ 200g,
Hạt điều rang muối 250g,
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 250g,
Kẹo trái cây Malaysia 220g,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
1,010,000 VNĐ

Sắc Xuân 15

1 Vang Chile Paso Grande,
Nhân hạt óc chó Mỹ 220g,
Hạt điều rang muối 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 250g,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
1,200,000 VNĐ
Tâm Giao 10

Tâm Giao 10

Vang Chile Paso Grande,
Nho khô Chile 300g,
Chà là Iran 350g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,240,000 VNĐ

Tâm Giao 12

Vang Ý Amami Primitivo,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,340,000 VNĐ

Tâm Giao 15

Vang Ý VignaPura Rosso Puglia,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Chà là Iran 350g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,785,000 VNĐ

Giỏ Quà Tết

Phú Quý 01

Nước ép nho Ý Gavioli,
Macca Úc 110g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Hộp bánh xốp Imperial,
Hộp bánh quy Julies Assorted 478g,
Khay quà Tết ép kim họa tiết
952,000 VNĐ
Phú Quý 02

Phú Quý 02

Vang Chile Reb Cube,
Hạt điều vỏ lụa 500g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạnh nhân rang bơ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Trà Olong Bazanland 100g,
Roasted Coffee Premium 200g,
Hộp bánh quy Pháp Ladory,
Hộp bánh xốp Imperial,
Khay quà Tết ép kim họa tiết
1,599,000 VNĐ

Phú Quý 05

Hũ đựng mứt cô gái miền Nam
Hộp bánh xốp Imperial
Hộp bánh quy Pháp Ladory
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g
Chà là Iran 600g
Hạt macca Úc 250g
Hạt điều vỏ lụa 250g
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g
Hạt dẻ cười Mỹ 100g
Khay quà Tết ép kim họa tiết
1,674,000 VNĐ

Phú Quý 03

Vang Amami Primitivo
Hạt macca Úc 250g
Nhân hạt óc chó Mỹ 220g
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g
Hạt hỗn hợp 350g
Hạt điều vỏ lụa 500g
Hạt điều rang muối tách vỏ 500g
Hộp bánh quy Pháp Ladory
Socola Aalst Almond sữa hạnh nhân 150g-singapore
Khay quà Tết ép kim họa tiết
2,316,000 VNĐ

Phú Quý 04

Vang Pháp Louis Bourgogne,
Hạt chia Úc 600g,
Hạt dẻ cười Mỹ 500g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạt điều vỏ lụa 500g,
Hạt macca Úc 500g,
Hộp bánh quy Pháp Ladory,
Sô cô la Golden Cherry,
Nho khô Chile 300g,
Khay quà Tết ép kim họa tiết
2,549,000 VNĐ

Phú Quý 06

Salvano Nabucco Langhe Rosso D.O.C
Hộp bánh quy Julles 410g
Hộp bánh quy giòn Primat Assort 400g
Hũ đựng mứt cô gái miền Trung
Hũ đựng mứt cô gái miền Bắc
3 hộp sô cô la Toffees 150g
Hạt hỗn hợp 350g
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g
Chà là Iran 600g
Khay quà Tết ép kim họa tiết
3,509,000 VNĐ

Hộp Quà Đại Phúc

Tâm Phúc 01

Tâm Phúc 01

Nước ép nho Ý Gavioli,
Nho khô Chile 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Hạt điều rang muối rách vỏ 150g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Chà là Iran 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp và túi quà Thịnh Vượng
860,000 VNĐ
Tâm Phúc 02

Tâm Phúc 02

Vang Louis Bourgogne,
Nho khô Chile 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Chà là Iran 250g,
Hạt macca Úc 150g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp và túi quà Thịnh vượng
1,075,000 VNĐ

Tâm Phúc 03

Vang Cote Mas,
Chà là Iran 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ 350g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Hạt điều vỏ lụa 150g,
Bộ hộp và túi quà Thịnh vượng
1,385,000 VNĐ

Tâm Phúc 04

Vang Louis Bourgogne,
Chà là Iran 250g,
Hạt điều vỏ lụa 150g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạt Macca Úc 150g,
Nho khô Chile 250g,
Bộ hộp và túi quà Thịnh vượng
1,400,000 VNĐ

Tâm Phúc 05

Vang Louis Bourgogne,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Kẹo trái cây Malaysia 350g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Chà là Iran 600g,
Hạt Macca Úc 500g,
Bộ hộp và túi quà Thịnh vượng
1,610,000 VNĐ
Tâm Phúc 06

Tâm Phúc 06

Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 500g,
Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ 600g,
Hạt macca Úc 500g,
Kẹo trái cây Malaysia 350g,
Chà là Iran 600g,
Nho khô Chile 550g,
Bộ hộp và túi quà Thịnh vượng
1,755,000 VNĐ

Tâm Phúc 07

Vang Ý Apolo,
Nho khô Chile 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g,
Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kì 350g,
Bộ hộp và túi quà Thịnh vượng
1,835,000 VNĐ
Đại Phúc 01

Đại Phúc 01

Vang Ý Cantine due Palme CANONICO
Hạt dẻ cười Mỹ 500g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g,
Hạt macca Úc 500g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g,
Hạt óc chó Nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
2,455,000 VNĐ

Đại Phúc 02

Vang Pháp Hommage à Roger Bouey,
Hạt dẻ cười Mỹ 500g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g,
Hạt macca Úc 500g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g,
Hạt óc chó Nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
2,755,000 VNĐ
Đại Phúc 03

Đại Phúc 03

Vang Ý Salvano Nabucco Langhe Rosso D.O.C,
Hạt điều vỏ lụa 500g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Hạt óc chó Nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạt macca Úc 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
2,810,000 VNĐ

Đại Phúc 08

Singleton 12,
Hạt điều vỏ lụa 500g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 500g,
Hạt Macca Úc 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
2,850,000 VNĐ

Đại Phúc 04

Vang Ý Salvano Langhe DOC Rosso “Trabuch” Vinorum,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g,
Hạt óc chó Nguyên vỏ Mỹ 300g,
Nho khô Chile 300g,
Hạt điều vỏ lụa 250g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 500g,
Hạt Macca Úc 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
2,950,000 VNĐ

Đại Phúc 05

Vang Ý Eremo san Quirico,
Hạt dẻ cười Mỹ 500g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Điều vỏ lụa 250g,
Điều rang muối tách vỏ 500g,
Hạt macca Úc 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
3,155,000 VNĐ

Đại Phúc 06

Vang Pháp Edenia –margaux AOC,
Hạt dẻ cười Mỹ 500g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Nho khô Chile 300g,
Hạt Macca Úc 500g,
Hạt điều vỏ lụa 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
3,480,000 VNĐ

Đại Phúc 07

Vang Ý Collefrisio,
Hạt dẻ cười Mỹ 500g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Hạt macca Úc 250g,
Hạt điều vỏ lụa 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 500g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g,
Bộ hộp và túi quà Hoàng gia
3,720,000 VNĐ

Hộp Quà Rượu Vang

Wine Box 01

Vang Pháp Louis Bourgogne,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
890,000 VNĐ

Wine Box 02

Vang Pháp Cote Mas Rouge Intense,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
945,000 VNĐ

Wine Box 03

Vang Pháp Louis Bourgogne,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạt điều vỏ lụa 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
1,102,000 VNĐ

Wine Box 04

Vang Ý Amami Primitivo
Nho khô Chile 300g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
1,417,000 VNĐ

Wine Box 05

Vang Ý Uno Primitivo Di Manduria Riserva,
Nho khô Chile 300g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
1,712,000 VNĐ

Wine Box 06

Vang Chile Yali Limited Edition,
Nho khô Chile 300g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
1,812,000 VNĐ

Wine Box 07

Vang Pháp Chateau Les Bertrands,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Hạt macca Úc 250g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
1,912,000 VNĐ

Wine Box 08

Vang Pháp Hommage à Roger Bouey
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạt điều vỏ lụa 250g,
Bộ hộp rượu da size medium & Phụ kiện rượu
1,992,000 VNĐ

Hình Ảnh Hoạt Động

mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn