Mama's Food 2

Hộp Quà Tết

Hộp Quà Tết

Hạnh Xuân 01

Hạnh Xuân 01

Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Chà là Iran 135g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
495,000 VNĐ
Sắc Xuân 01

Sắc Xuân 01

1 Nước ép dâu Grape Hill,
Chà là Iran 250g,
Nho khô Chile 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
510,000 VNĐ
Lộc Xuân 01

Lộc Xuân 01

Nước ép dâu Grape Hill,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Chà là Iran 250g,
Nho khô Chile 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
535,000 VNĐ
Hạnh Xuân 06

Hạnh Xuân 06

1 Vang Chile Red Cube,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Chà là Iran 135g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Tam hoa)
545,000 VNĐ

Hạnh Xuân 02

1 Vang Chile Red Cube,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
585,000 VNĐ
Tâm Giao 01

Tâm Giao 01

Nước ép dâu Grape Hill,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Nho khô Chile 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
590,000 VNĐ

Hạnh Xuân 05

Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Tam hoa)
595,000 VNĐ

Sắc Xuân 06

1 Nước ép dâu Grape Hill,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
600,000 VNĐ

Sắc Xuân 02

1 Nước ép nho Gavioli Ý, Nho khô Chile 250g, Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g, Hạt điều vỏ lụa 150g, Chà là Iran 250g, Bộ hộp quà Sắc Xuân
610,000 VNĐ
Tân Xuân 07

Tân Xuân 07

Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Vietnamese premium tea gift 50g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
630,000 VNĐ

Lộc Xuân 02

Nước ép nho Ý Gavioli,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Nho khô Chile 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
635,000 VNĐ

Hạnh Xuân 03

1 Vang Chile Paso Grande,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
645,000 VNĐ
Hạnh Xuân 07

Hạnh Xuân 07

1 Vang Chile Paso Grande,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Tam hoa)
645,000 VNĐ

Lộc Xuân 06

Nước ép dâu Grape Hill,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Nho khô Chile 110g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt Macca Úc 110g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp quà Câu chúc
645,000 VNĐ

Tâm Giao 02

Nước ép nho Gavioli Ý,
Chà là Iran 250g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Nho khô Chile 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
650,000 VNĐ

Sắc Xuân 03

1 Vang Chile Red Cube
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Điều vỏ lụa 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
660,000 VNĐ

Lộc Xuân 04

Vang Genesis Cabernet Sauvignon,
Chà là Iran 250g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
675,000 VNĐ
Sắc Xuân 07

Sắc Xuân 07

1 Nước ép nho Gavioli Ý,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt macca Úc 110g,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
680,000 VNĐ

Tâm Giao 06

Nước ép dâu Grape Hill,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Chà là Iran 135g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 80g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
680,000 VNĐ
Lộc Xuân 03

Lộc Xuân 03

Vang Chile Red Cube,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Chà là Iran 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
685,000 VNĐ
Hạnh Xuân 04

Hạnh Xuân 04

1 Vang Pháp Cote Mas,
Nho khô Chile 110g,
Hạt Macca Úc 110g,
Chà là sấy Iran 135g,
Bộ hộp và túi quà Hạnh Xuân (Cửa sổ)
695,000 VNĐ

Lộc Xuân 07

Nước ép nho Ý Gavioli,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Nho khô Chile 110g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt Macca Úc 110g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp quà Câu chúc
705,000 VNĐ

Sắc Xuân 04

1 Vang Chile Genesis,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Hạt điều rang muối 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
710,000 VNĐ

Sắc Xuân 08

1 Vang Chile Red Cube,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
710,000 VNĐ

Tân Xuân 08

Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Nhân hạt óc chó Mỹ 80g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Vietnamese premium tea gift 50g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
720,000 VNĐ
Tân Xuân 01

Tân Xuân 01

Hạnh nhân rang bơ 150g,
Hạt điều vỏ lụa 150g,
Chà là Iran 250g,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Oolong Tea Premium 100g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
725,000 VNĐ

Tâm Giao 04

Vang Chile Genesis Cabernet Sauvignon,
Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Chà là Iran 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
730,000 VNĐ

Tâm Giao 03

Vang Chile Red Cube,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Hạt điều vỏ lụa 150g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
740,000 VNĐ

Sắc Xuân 05

1 Vang Chile Paso Grande,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Hạt điều rang muối 150g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
750,000 VNĐ

Lộc Xuân 08

Vang Chile Red Cube,
Nho khô Chile 110g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt Macca Úc 110g,
Chà là Iran 135g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Câu chúc
765,000 VNĐ

Sắc Xuân 09

1 Vang Chile Genesis,
Nhân hạt óc chó Mỹ 80g,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Nho khô Chile 110g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
770,000 VNĐ

Tâm Giao 07

Nước ép nho Gavioli Ý,
Hạt macca Úc 110g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
770,000 VNĐ
Lộc Xuân 05

Lộc Xuân 05

Vang Paso Grande,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Ngũ hợp
775,000 VNĐ
Lộc Xuân 09

Lộc Xuân 09

Vang Genesis Cabernet Sauvignon,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Kẹo trái cây Malaysia 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt Macca Úc 110g,
Chà là Iran 250g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Câu chúc
795,000 VNĐ

Tân Xuân 02

Hạnh nhân rang bơ 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Nho khô Mỹ 250g,
Hạt điều vỏ lụa 150g,
Oolong Tea Premium 100g,
Chà là Iran 250g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
805,000 VNĐ

Sắc Xuân 10

1 Vang Chile Paso Grande,
Nhân hạt óc chó Mỹ 80g,
Hạt điều rang muối 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
850,000 VNĐ

Tâm Giao 08

Vang Chile Genesis,
Nho khô Chile 110g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Nhân hạt óc chó Mỹ 80g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
870,000 VNĐ

Lộc Xuân 10

Vang Paso Grande,
Chà là Iran 135g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 110g,
Hạt Macca Úc 110g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Bộ hộp quà Câu chúc
875,000 VNĐ

Tâm Giao 05

Vang Pháp Louis Bourgogne,
Hạt điều rang muối tách vỏ 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 150g,
Hạt óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
885,000 VNĐ

Tân Xuân 03

Kẹo trái cây Malaysia 200g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 150g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 150g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Vỏ bưởi sấy dẻo thượng hạng 150g,
Chà là Iran 350g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
900,000 VNĐ

Tâm Giao 09

Vang Chile Paso Grande,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Chà là Iran 135g,
Hạt macca Úc 110g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
920,000 VNĐ
Tân Xuân 04

Tân Xuân 04

Xoài sấy dẻo thượng hạng 150g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 150g,
Hạt macca Úc 150g,
Hạt dẻ cười Mỹ 150g,
Nho khô Mỹ 300g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Chà là Iran 350g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
940,000 VNĐ
Sắc Xuân 11

Sắc Xuân 11

1 Vang Chile Red Cube,
Hạt óc chó Mỹ 200g,
Hạt điều rang muối 250g,
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 250g,
Kẹo trái cây Malaysia 220g,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
1,010,000 VNĐ

Tân Xuân 10

Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Chà là Iran 350g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Nho khô Mỹ 300g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Vietnamese premium tea gift 50g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
1,010,000 VNĐ

Sắc Xuân 12

1 Vang Chile Genesis,
Hạt óc chó Mỹ 200g,
Hạt điều vỏ lụa 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Kẹo trái cây Malaysia 220g,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
1,030,000 VNĐ

Tân Xuân 05

Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Chà là Iran 135g,
Hạt dẻ cười Mỹ 100g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt điều vỏ lụa 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Nho khô Mỹ 300g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
1,060,000 VNĐ

Tân Xuân 06

Mơ sấy dẻo Thổ Nhĩ Kỳ 135g,
Hạt hỗn hợp 120g,
Xoài sấy dẻo thượng hạng 110g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 100g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 100g,
Hạt macca Úc 110g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạt điều vỏ lụa 250g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
1,090,000 VNĐ

Tân Xuân 09

Nhân hạt óc chó Mỹ 220g,
Chà là Iran 350g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Vietnamese premium tea gift 50g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
1,130,000 VNĐ

Sắc Xuân 18

Hạt hỗn hợp 350g,
Hạt óc chó Mỹ 300g,
Hạt điều rang muối 250g,
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 250g,
Chà là Iran 600g,
Nho khô Chile 550g,
Kẹo trái cây Malaysia 350g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
1,140,000 VNĐ

Sắc Xuân 15

1 Vang Chile Paso Grande,
Nhân hạt óc chó Mỹ 220g,
Hạt điều rang muối 250g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 250g,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
1,200,000 VNĐ
Tâm Giao 10

Tâm Giao 10

Vang Chile Paso Grande,
Nho khô Chile 300g,
Chà là Iran 350g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,240,000 VNĐ
Sắc Xuân 16

Sắc Xuân 16

1 Vang Pháp Cote Mas,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạt óc chó Mỹ 200g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc Mỹ 250g,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Bộ hộp quà Sắc Xuân
1,260,000 VNĐ

Tâm Giao 18

Vang Pháp Louis Bourgogne,
Hạt điều rang muối tách vỏ 500g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Chà là Iran 600g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,305,000 VNĐ

Tâm Giao 12

Vang Ý Amami Primitivo,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,340,000 VNĐ
Tâm Giao 11

Tâm Giao 11

Vang Pháp Cote Mas Rouge Intense,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Chà là Iran 350g,
Nho khô Chile 300g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Hạt macca Úc 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,380,000 VNĐ

Tân Xuân 11

Chà là Iran 600g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 400g,
Hạt macca Úc 500g,
Hạt dẻ cười Mỹ 500g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 300g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
1,525,000 VNĐ
Tân Xuân 12

Tân Xuân 12

Hạt điều rang muối tách vỏ 500g,
Chà là Iran 600g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 500g,
Hạt macca Úc 500g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạt hỗn hợp 350g,
Nho khô Mỹ 300g,
Bộ hộp - Túi quà Tân Xuân
1,570,000 VNĐ

Tâm Giao 15

Vang Ý VignaPura Rosso Puglia,
Hạt hỗn hợp 350g,
Hạnh nhân rang bơ Mỹ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Chà là Iran 350g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,785,000 VNĐ

Tâm Giao 16

Vang Ý Cantine due Palme CANONICO,
Hạt dẻ cười Mỹ 250g,
Nho khô Chile 300g,
Hạnh nhân rang mộc Mỹ 250g,
Chà là Iran 350g,
Hạt điều rang muối tách vỏ 250g,
Óc chó nguyên vỏ Mỹ 200g,
Bộ hộp - Túi quà Tâm Giao
1,815,000 VNĐ

Hình Ảnh Hoạt Động

mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn
mamafood.vn